Jakie szkolenia BHP muszą przejść pracownicy?

Jakie szkolenia BHP muszą przejść pracownicy?

Jakie szkolenia BHP muszą przejść pracownicy? Dla wielu to niepotrzebna strata czasu, dla innych wręcz priorytet – szkolenia BHP, bo o nich mówimy, to bezwzględny obowiązek naszego kraju, wynika z niego Kodeks Pracy. Zdobyta wiedza wpłynie na naszą świadomość bezpieczeństwa w codziennych czynnościach.

Czym charakteryzuje się szkolenie wstępne? Co powinniśmy wiedzieć o okresowym szkoleniu? Co to jest szkolenie BHP i dlaczego jest ważne? Kiedy zdecydować się na powtórzenie szkolenia zawodowego? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w poniższym wpisie, dlatego zapraszamy do lektury, w której rozwiewamy wszelkie wątpliwości naszych czytelników.

Czym charakteryzuje się szkolenie wstępne?

Wstępne szkolenie jest absolutną koniecznością przy rozpoczynaniu nowej pracy, zwłaszcza tam, gdzie wykonywane czynności są potencjalnie niebezpieczne. Ma na celu zapoznanie pracowników z zagadnieniami z zakresu BHP. Uczestnicy poznają wszystkie najważniejsze przepisy Kodeksu Pracy, a także wewnętrzne regulacje zakładowe, o których wielu zapomina. Podstawową rolą Instruktora BHP jest udzielanie informacji na temat poruszania się po zakładzie, zagrożeń zdrowotnych, zagrożeń wypadkowych związanych z poruszaniem się po stanowisku pracy oraz procedur postępowania w przypadku pożaru. Ramowy plan obejmuje również kwestie bezpośrednio związane z porządkiem i czystością. Wbrew pozorom to niezwykle ważne pytanie. Oprócz udzielania pierwszej pomocy i reagowania w razie wypadku. Jeśli chodzi o proces tego szkolenia, nie musimy się bać w żadnych okolicznościach. Najpierw odbywa się wstępny dialog między wykładowcą a personelem. Ponadto proces pracy jest pokazany i wyjaśniony. Pracownicy prowadzą również działania eksperymentalne, dzięki którym na bieżąco można korygować ewentualne błędy, co bezpośrednio wpływa na aspekty bezpieczeństwa. Wreszcie pracownicy wykonują swoje obowiązki samodzielnie i są oceniani przez mentora.

Co powinniśmy wiedzieć o szkoleniach okresowych?

W przypadku tych ostatnich szkoleń każdy zatrudniony pracownik jest zobowiązany do regularnego odbywania szkoleń okresowych. Ich głównym celem jest usystematyzowanie informacji z zakresu BHP oraz zapoznanie się z możliwymi zmianami związanymi z funkcjonowaniem firmy. Należy zauważyć, że Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. określa, kto i jak często podlega szkoleniom. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych są przetrzymywani co najmniej raz na 3 lata. Okres ten ulega skróceniu do jednego roku, jeżeli praca wykonywana jest w warunkach szczególnie niebezpiecznych, które mogą być również szkodliwe dla zdrowia. Pierwsze szkolenie możemy przeprowadzić w ciągu 6 miesięcy od momentu podjęcia pracy.

Jakie szkolenia BHP muszą przejść pracownicy?
Jakie szkolenia BHP muszą przejść pracownicy?

Co to jest szkolenie BHP i dlaczego jest ważne?

Ważne jest również, aby zadać pytanie o szkolenia w miejscu pracy. Obejmuje wszystkich pracowników, którzy decydują się na podjęcie pracy fizycznej lub stanowiska, na którym musimy liczyć się z różnymi niekorzystnymi czynnikami. Z ciekawości warto wspomnieć, że on-the-job training ma miejsce, gdy pracownik jest przenoszony na indywidualne stanowisko. W tym miejscu należy pamiętać, że jeśli obowiązki wymagają działania na więcej niż jednym stanowisku, opis będzie dotyczył każdego z tych stanowisk. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku pracowników biurowych i administracyjnych – wtedy szkolenie to nie więcej niż 2 godziny. Jeżeli stanowisko jest związane z inną pracą, nie mniej niż 8 godzin. Warto wiedzieć, że bez przeszkolenia BHP pracownicy nie będą mogli podjąć pracy – warto o tym pamiętać, inaczej mogą pojawić się różnego rodzaju problemy w tym zakresie.

Kiedy zdecydować się na powtórzenie szkolenia zawodowego?

Jeśli zmienią się procesy w firmie, stanowiska pracy będą nieco inaczej ustawione, lub jeśli w produkcji zaczną być stosowane substancje ogólnie uważane za niebezpieczne dla zdrowia, konieczne będzie odnowienie szkoleń stanowiskowych. Dotyczy to również tych, którzy byli na nią narażeni wcześniej. Należy jeszcze raz podkreślić, że szkolenie w miejscu pracy jest bezwzględnym obowiązkiem. Proces ten należy powtarzać za każdym razem, gdy na stanowisku pracy następuje zmiana związana bezpośrednio z organizacją pracy lub wykonywanymi obowiązkami. Nie wolno nam zapominać, że szkolenia ogólne i szkolenia w miejscu pracy muszą być potwierdzone przez pracowników. W tym celu podpisywany jest specjalny dokument, który następnie włączany jest do akt pracowniczych.

Nauka śpiewu Previous post Nauka śpiewu
Druk offsetowy – co to jest? Next post Druk offsetowy – co to jest?