Jak działa kontrola obwodowa?

Jak działa kontrola obwodowa?

Jak działa kontrola obwodowa? Ochrona granic jest pierwszą linią obrony w ochronie Twojej własności przed nielegalną działalnością. Każdy odpowiednio dobrany i zainstalowany system ochrony obwodowej zapewnia ciągłą kontrolę całego obwodu i punktów kontrolnych. Pomaga w lokalizowaniu intruzów i uzyskiwaniu informacji o wszelkich nieautoryzowanych próbach wejścia na tereny chronione. Ochrona obwodowa jest równie skuteczna w przypadku firm, jak i posesji prywatnych. Takie systemy jako pierwsze napotykają intruzów i często stają się podstawowym i jedynym zabezpieczeniem chronionego obiektu. Podstawowe wymagania stawiane urządzeniu to niezawodność, możliwość szybkiego zlokalizowania punktów spustowych i ich wykrycia. Sprzęt powinien działać bezbłędnie, z minimalną liczbą fałszywych sygnałów oraz być łatwy w obsłudze i konserwacji.

Kompleksowa technologia ochrony obwodowej

Najważniejsze przy tworzeniu nowej sieci jest kompleksowe podejście do badania warunków i znajdowania rozwiązań. Konieczna jest analiza zagrożeń zewnętrznych, charakterystyka ładu wewnętrznego i znalezienie najskuteczniejszego rozwiązania zapewniającego bezpieczeństwo. Głównym elementem kontroli obwodowej są oczywiście obwodowe czujniki bezpieczeństwa.

Zamówienie podstawowe:

 • Analiza podatności. Musisz sprawdzić obwód, zidentyfikować problematyczne obszary i rozważyć wszystkie możliwe opcje nieautoryzowanego dostępu i infiltracji. Dzięki tej wiedzy łatwiej jest znaleźć najlepsze rozwiązanie do sterowania obwodami.
 • Zaprojektuj i dobierz modele do konkretnych warunków i zadań. Biorąc pod uwagę niejednorodność ogrodzenia, rodzaj konstrukcji, dobór czujników, sterowników oraz technologii pracy. Sprzęt powinien działać w złożony sposób, aby ułatwić lokalizację. Konieczne jest rozważenie sposobów ochrony sprzętu przed przypadkowymi i celowymi uszkodzeniami, fałszywymi alarmami.
 • Integracja z istniejącymi sieciami. Jeśli obiekt jest już chroniony, nowa siatka bezpieczeństwa jest łączona z istniejącą siatką bezpieczeństwa. Jeśli instalacja jest od podstaw, środki przeznaczane są na późniejszą rozbudowę, modernizację, instalację dodatkowych czujników, kamer i sterowników.
 • Zainstalować. Niezawodność zabezpieczenia, liczba fałszywych alarmów zależy od zgodności technologii instalacji. Podczas instalacji należy umieścić sprzęt we właściwym miejscu, uwzględniając wszelkie możliwości uszkodzenia sprzętu.

Zadania systemu ochrony obwodowej

Ochrona obwodowa jest główną linią obrony, a wymagania dotyczące sprzętu są coraz wyższe. Jak działa kontrola obwodowa? Odpowiednio zainstalowany i wyregulowany sprzęt odróżnia wtargnięcie intruzów od deszczu, śniegu czy wiatru i nie reaguje na ptaki i małe zwierzęta.

Jak działa kontrola obwodowa?
Jak działa kontrola obwodowa?

System kontroli obwodowej ma następujące cechy i funkcje:

 • Zapobiegaj wykryciu, wspinając się, kopiąc lub przedzierając się przez ogrodzenia
 • Wyklucza nielegalny transfer lub przekierowanie dóbr materialnych z bezpiecznej strefy i wskazuje na obecność osób nieupoważnionych na terytorium
 • Pozwala kontrolować integralność Twojej własności, w tym korzystanie z telefonu komórkowego
 • Zastosowanie bezprzewodowych systemów kontroli obwodowej pozwala na instalację sprzętu w obiektach gotowych do użytku
 • Różnorodność możliwości czujników pozwala na ich integrację z dowolnym rozwiązaniem kształtowania krajobrazu na danym obszarze
 • Zintegrowany system kontroli obwodowej zabezpieczy teren firmy lub mieszkania prywatnego przed włamaniem i zapewni bezpieczeństwo całej posesji.
 • System charakteryzuje się niskim współczynnikiem fałszywych alarmów oraz stosunkowo niskimi kosztami wyposażenia.
 • Kontrola obwodowa zapewnia ochronę przed wibracjami i minimalizuje różne sposoby nieautoryzowanego dostępu do chronionego obiektu.

Aby zredukować możliwość błędu, zastosowano logikę analizy różnicowej: sterownik weryfikuje odczyty sąsiednich czujników. Jeśli pobliskie obszary mają takie same odczyty, procesor traktuje je jako tło, więc nie ma trudności przy złej pogodzie. W celu wyeliminowania wpływu rozłączenia i zwarcia, co 100-150 metrów instalowane są środki ochrony sprzętu, tak aby rozłączenie jednej sekcji nie miało wpływu na działanie innych urządzeń.

Jaki system obwodowy wybrać?

Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze systemu zabezpieczeń jest rodzaj ogrodzenia oraz przewidywany rodzaj kradzieży. Należy również wziąć pod uwagę czynniki ludzkie i naturalne, które mogą znacząco wpłynąć na wydajność linii sygnałowej. Warto zastanowić się nad typowymi zadaniami i postarać się przemyśleć wybór sprzętu pod kątem parametrów ogrodzenia czy granic obiektu. Czujniki ruchu do kontroli obwodowej budynków to bardzo powszechny sposób kontrolowania terenu wokół głównego budynku: placów, placów, parkingów, magazynów itp. Jest niezbędnym elementem każdego złożonego systemu bezpieczeństwa. Specjalne czujniki obwodowe (bariery) do systemów ochrony obwodowej to główny rodzaj sprzętu, który można wykorzystać do tych celów. Główną zaletą bezprzewodowych systemów obwodowych jest to, że można je łatwo przymocować do dowolnego ogrodzenia.

Jak wybrać ochronę dla obrazów i dzieł sztuki? Previous post Jak wybrać ochronę dla obrazów i dzieł sztuki?
Charakterystyka działalności poradni ortopedycznych Next post Charakterystyka działalności poradni ortopedycznych