Badania geotechniczne - kto może to zrobić?

Badania geotechniczne – kto może to zrobić?

Badania geotechniczne – kto może to zrobić? Badania geotechniczne to zapomniany aspekt formalności, których należy dopełnić przed rozpoczęciem budowy domu. Wiedza jaka krąży na ten temat jest stosunkowo mało popularna. Są jednak kwestie, na które warto zwrócić uwagę. Czym są badania geologiczne? Czy każdy musi to robić? Będą to pytania pomocnicze. Po pierwsze, w tym artykule opisano, kto może przeprowadzać tego typu analizy.

Badania geotechniczne – czym dokładnie są?

Badania geotechniczne dotyczą gruntu, na którym planuje się coś zbudować. Służby geologiczne umożliwiają uzyskanie informacji o warunkach wodno-gruntowych. Działki gruntowe powinniśmy obejrzeć przed ich zakupem, jednak w praktyce nie zawsze jest to możliwe. Analiza wykonywana przez firmę geologiczną obejmuje typy gleb, przekroje geologiczne (w tym typy zależne od głębokości zalegania) oraz warunki wód podziemnych. Rezultatem jest informacja, czy na danym terenie jest możliwa lub możliwa budowa domu (lub innego obiektu) z zastrzeżeniem dodatkowych warunków trwałego posadowienia. Może to być na przykład konieczność głębszego zakopania fundamentu lub zmiany projektu w sposób nie naruszający zbyt plastycznych gruntów.

Jak prowadzić badania geotechniczne?

Badania geologiczne gleb polegają na wykonywaniu odwiertów geologicznych i pobieraniu z nich próbek. Są one następnie kolejno analizowane, a wynikiem są informacje podane w poprzednim rozdziale. Warto wcześniej wybrać miejsce do siedzenia na piętrze. Umożliwi to wykonanie mniejszej liczby odwiertów geologicznych, a co za tym idzie również obniżenie kosztów. Jednak musimy znać trochę informacji o terenie, aby wiedzieć, gdzie może być bezpiecznie. Oczywiście eksperci na miejscu i tak znajdą najlepsze rozwiązanie. Minimalna ilość wierconych otworów to 3, w takim przypadku zazwyczaj powinny one znajdować się w narożach budynku. To, jak głęboko zostaną wykonane, zależy w dużej mierze od lokalizacji fundamentu. Im dalej od ziemi, tym głębsze powinny być otwory.

Kto może prowadzić badania geotechniczne?

Prowadzenie badań geotechnicznych wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Nie jest to łatwe zadanie i dlatego wymaga pracy fachowca. Angażując firmę geologiczną do wykonania ekspertyzy, powinna ona zatrudniać pracowników posiadających odpowiednie wykształcenie z zakresu geologii, budownictwa lub inżynierii środowiska. Najważniejszą kwestią jest to, czy taka osoba posiada uprawnienia budowlane. Pobieranie próbek w pierwszym kroku jest ważnym aspektem procesu i tutaj również mogą wystąpić błędy. Jednak samo przygotowanie kompletnej dokumentacji geotechnicznej wymaga zdania egzaminu państwowego. To on da ci odpowiednie uprawnienia. Warto zatrudnić firmę, która profesjonalnie podchodzi do wykonywanych prac. Internet daje ogromne możliwości weryfikacji dotychczasowych prac.

Czy zawsze muszę wykonać badanie geotechniczne?

Badania geotechniczne - kto może to zrobić?
Badania geotechniczne – kto może to zrobić?

Zawsze warto przeprowadzić badania geotechniczne. Z prawnego punktu widzenia stopień zaawansowania analizy musi być dostosowany do kategorii geotechnicznej, do której zaliczany jest dany grunt wraz z przyszłą budowlą. Niektóre osoby mogą mieć nieaktualne informacje, że badanie gleby nie jest wymagane (lub nie było wykonywane w przeszłości). Przed 29 kwietnia 2012 r. rzeczywiście nie było takiego przepisu prawnego. Dla geotechniki kategorii 1 wymagana jest opinia geotechniczna. Jak wspomniano, możemy to uzyskać zatrudniając firmę geotechniczną, która posiada odpowiednio wykwalifikowanych techników geotechników. Sama pierwsza kategoria dotyczy głównie budynków stosunkowo niewielkich, jedno- lub dwukondygnacyjnych. Ponadto istnieją inne ograniczenia, których niespełnienie będzie wymagało bardziej szczegółowych badań gleby. Dotyczy to np. wysokości nasypów budynków. Zakwalifikowanie do drugiej kategorii geotechnicznej zmienia uwarunkowania prawne, gdyż w tym przypadku wymaganą dokumentacją jest ilościowa i jakościowa ocena danych geotechnicznych. Dotyczy to głównie gruntów, na których lokalizacja domu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. Kategoria III jest wymagana w przypadku planowania budynków wielokondygnacyjnych, zabudowy urbanistycznej lub wyjątkowo trudnych warunków gruntowych.

Podsumowanie

Firmy geologiczne zatrudniają przede wszystkim techników geotechników, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania tego typu ekspertyz. Egzamin najlepiej zdać po ukończeniu studiów z zakresu geologii, architektury lub inżynierii środowiska. Jednocześnie należy pamiętać, że po 2012 roku musieliśmy wykonać badania geotechniczne, aby uzyskać pozwolenia na budowę (sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, ale z grubsza rzecz biorąc). Powoduje to dużą ilość informacji o podłożu. Właściwa analiza prowadzi do budowy domu na solidnych podstawach.

Ortodonta i dentysta Previous post Ortodonta i dentysta
Odzież BHP w Twojej firmie – krótki poradnik Next post Odzież BHP w Twojej firmie – krótki poradnik