Czym jest upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka i jak ją złożyć? Wiele osób zastanawia się, czym jest upadłość konsumencka i co trzeba zrobić, aby ją ogłosić. W 2020 r. dokonano zmian w obowiązujących przepisach, aby dać osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej prawo do ogłoszenia upadłości. Sprawdzamy, czym jest upadłość konsumencka, komu przynosi korzyści i jakie kroki należy podjąć, aby ją ogłosić.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie prowadzą działalności gospodarczej w dniu ogłoszenia upadłości. Możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne została wprowadzona w 2015 roku. Mimo to korzystało z niej wówczas niewiele osób, głównie z powodu niemożności spełnienia wielu ustawowych warunków. Tymczasem nowelizacja ustawy pozwala większej liczbie osób ogłosić upadłość. Upadłość konsumencka jest dla osób, które nie mają środków na spłatę swoich długów. Oznacza to, że jeśli dana osoba ma długi i nie ma wystarczających dochodów, aby je spłacić, może ogłosić upadłość.

Warto pamiętać, że ogłoszenie upadłości nie oznacza umorzenia wszystkich długów. Zamiast tego sąd najpierw tworzy plan spłaty wierzycieli i umarza dług tylko wtedy, gdy upadły nie ma wystarczających aktywów, aby spłacić dług. Upadłość konsumencka to dla dłużników nowy start. Nie ma znaczenia, dlaczego doszło do bankructwa. Wcześniej dłużnik musiał udowodnić, że to nie jego wina, ale działanie tzw. siły wyższej. Może to być choroba, bezrobocie lub inne niedogodności. Nie ma zatem potrzeby podawania przyczyn niewypłacalności dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeśli jednak dłużnik celowo doprowadzi go do niewypłacalności, będzie musiał spłacić wszystkie długi sprzed 7 lat. Jednak nadal jest to bardziej opłacalne niż utknięcie w wirze zadłużenia.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Czym jest upadłość konsumencka
Czym jest upadłość konsumencka

Jeśli już wiemy, czym jest upadłość konsumencka, warto też wiedzieć, jak ją ogłosić https://klimkowski-kancelaria.pl/10/prawo-upadlosciowe-i-restrukturyzacyjne. Przede wszystkim należy pamiętać, że niewypłacalność musi trwać dłużej niż 3 miesiące. W efekcie oznacza to, że na spłatę zadłużenia mamy co najmniej 3 miesiące.

Skąd pochodzi słowo? Ma to na celu przede wszystkim uniknięcie składania wniosków przez osoby, które są czasowo niewypłacalne, np. z powodu nieotrzymania płatności w terminie. Upadłość konsumencka przeznaczona jest dla tych, którzy wpadli w spiralę zadłużenia i których bieżące dochody nie są w stanie zaspokoić wierzycieli. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą złożyć wspólnie upadły i wierzyciel. Aby ogłosić upadłość konsumencką wystarczy wystąpić do sądu. Powinien zawierać informację, dlaczego ogłaszamy upadłość i jakie mamy długi. Co ważne, ogłoszenie upadłości konsumenckiej dotyczy tylko długów powstałych przed dniem złożenia przez Ciebie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Koszt aplikacji jest niski, tylko 30 zł. Jeśli jednak reprezentuje nas pełnomocnik, to i tak musimy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Gdy sąd potwierdzi upadłość osoby fizycznej, rozpoczyna się proces likwidacji majątku, wierzycielom zostaje narzucony plan spłaty, a w końcu pozostała część długu może zostać umorzona. Czas trwania całej procedury nie powinien przekroczyć 5 lat, choć prawo nie określa dokładnych ram czasowych.

Co przyniesie bankructwo konsumenckie?

Warto sobie uświadomić, że upadłości konsumenckie to szansa na wyjście z długów w całkowicie legalny sposób. Daje to poczucie wewnętrznego spokoju i możliwość prowadzenia normalnego życia. Bankruci nie wychodzą jednak z cyklu zadłużenia z dnia na dzień. Po pierwsze, musi spłacić wierzycieli, którzy już są poszkodowani, bo czekają na pieniądze, które powinien otrzymać wcześniej.

Spłata wierzyciela dokonywana jest z majątku dłużnika, więc majątek ten musi zostać sprzedany. Oczywiście prawo pozwala dłużnikowi zachować jak najwięcej pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Tu jednak wszystko zależy od decyzji sądu i syndyka, gdyż nie ma precyzyjnej definicji, czym jest „podstawowa potrzeba”. Cały proces oddłużenia jest ważny dla upadłych, ponieważ wierzyciele nie mają prawa żądać przedpłaty ani wyższych odsetek.

Dlatego Program Upadłościowych Konsumentów skierowany jest do tych, którzy chcą wyjść z długów bez konieczności dalszego zaciągania pożyczek. Jednocześnie osoby te są skłonne zrezygnować z pewnego standardu życia, jeśli wcześniej nie ograniczyły się zbytnio do wydawania pieniędzy. Jak widać, bankructwa konsumenckie mają swoje plusy, ale nie są pozbawione wad. W praktyce decyzję powinien podjąć sam upadły, a następnie w jego imieniu wierzyciele. Dłużnicy mogą szukać pomocy u profesjonalnych prawników.

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl
Chłodzące kosmetyki Previous post Chłodzące kosmetyki
Medycyna estetyczna - piękno w każdym wieku Next post Medycyna estetyczna – piękno w każdym wieku